Имиња според бараниот критериум

T (1) Ј (14) Љ (4) А (36) Б (27) В (26) Г (17) Д (33) Е (21) Ж (4) З (6) И (18) К (21) Л (22) М (43) Н (17) О (8) П (10) Р (4) С (37) Т (24) У (1) Ф (4) Х (4) Ц (2)

Имиња и значење на имињата

Интерес за значење на имињата

 

Името е нешто што вашето дете ќе го носи целиот живот. Разбирливо е што идните мајки и татковци на изборот на име му посветуваат толку големо внимание. При изборот на име за бебето, секако дека ќе ве интересира и значњето на имињата.

 

Значење и потекло на имињата

 

За да ви помогнеме во изборот на име за вашето дете, направивме збирка од имиња, заедно со нивното значење и потекло.