базална температура

Што е тоа базална температура

Базалната телесна температура не е исто што и нормалната температура. Базалната температура е температура на телото, кога тоа се наоѓа во мирување. Односно за да измерите базална температура, потребно е да имате барем 3-4 часа непрекинат сон.

Мерењето на базалната телесна температура е најсигурниот знак по кој можете сами да познаете кога се случила овулацијата, иако како метод во медицината денес е застарен.