развој

дете

Малите деца се за восхит. Тие сакаат да истражуваат, да бидат немирни и буквално ќе фрлат се само за да ве гушнат. Тие се толку мили и прекрасни..., поголемиот дел од времето.

мајка и деца

Мајките, кои го подржуваат чувството за автономија на нивните деца се гледани попозитивно од нив. Почитувањето на автономијата е важно, не само за развојот на децата, туку и за формирање на позитивен однос родител - дете.

дете

Графиконите и перценитилите, кои ги користат лекарите се базирани на просечни доени и недоени бебиња, од различна етнинчка припадност. Перцентилите можат да звучат застрашувачки, но тие имаат едноставно толкување:

трудница со велосипед

Вежбањето во бременоста влијае на расположението, го намалува ризикот за гестациски дијабетес кај мајките и дебелина кај децата, овозможува полесно постпородилно закрепнување и позитивно влијае врз здравјето. Но, придобивките од вежбањето во бременоста се уште поголеми.