Дете

Постојат повеќе пристапи во воспитувањето на децата.

Едни родители се либерални и попустливи и сметаат дека треба да ги остават децата да прават што сакаат. Овие родители почесто се поставуваат во улога на пријател на детето, одколку на родител.

Важноста на здравата врска помеѓу таткото и детето е огромна и со ништо не може да се замени. За разлика од минатото кога исклучиво се нагласуваше важноста на развивањето на односот помеѓу мајката и детето, сега се повеќе се обрнува внимание и се испитува комплексноста на улогата на таткото во животот на детето.

Самопочитувањето е збир од уверувања и чувства што ги имаме за самите себе, односно тоа е начинот на кој се перцепираме и доживуваме самите себе. Понатаму од оваа перцеција произлегува нашето однесување, мотивација и емотивно прилагодување.

Добрата комуникација е исклучително важна за воспоставување на добар однос родител - дете. Таа во исто време ќе го зајакне односот помеѓу нив и самодовербата на детето.

Одамна се знае дека нивото на фолати (природна форма на фолна киселина) во бременоста е многу важно за нормален развој на нервниот систем на бебето.

Pages