Твое Бебе Форум - Регистрација

Со пристапување на “Твое Бебе Форум” , се согласувате законски да се обврзте на следните услови. Овие услови можат да се променат во секое време.

Се обврзувате да не испраќате непристојни, вулгарни, клеветнички, како ни полни со омраза, заканувачки, сексуално ориентирани мислења, ниту било кој друг материјал со кој се кршат законите на Р. Македонија, законите во вашата земја, земјата во која е хостиран “Твое Бебе Форум” или интернационалните закони. Ако го направите тоа веднаш и трајно ќе бидете банирани, со известување на вашиот интернет провајдер (ако сметаме дека тоа е потребно). ИП адресите од сите постови се снимени, за тоа да биде овозможено.

Се согласувате дека “Твое Бебе Форум” има право да отстрани, измени, премести или затвори тема, секогаш кога смета дека тоа е соодветно. Како корисник се согласувате дека сите информации што ги внесувате, ќе бидат снимени во база на податоци. Овие информации без Ваша согласност нема да бидат прикажани на трети лица. Ниту “Твое Бебе Форум” ниту phpBB не се одговорни за компромитирање на податоците во евентуален хакерски обид.
.