Атанасиј

Значење на името: 
Името Атанасиј значи бесмртен.
Потекло на името: 
Името Атанасиј има грчко потекло
Познати личности: 
Варијации на името: 
Атанас, Танас, Тане

Статии со слична содржина: