Имиња и значење на имињата

Интерес за значење на имињата

 

Името е нешто што вашето дете ќе го носи целиот живот. Разбирливо е што идните мајки и татковци на изборот на име му посветуваат толку големо внимание. При изборот на име за бебето, секако дека ќе ве интересира и значњето на имињата.

 

Значење и потекло на имињата, листи со машки и женски имиња

 

За да ви помогнеме во изборот на име за вашето дете, направивме збирка од имиња, заедно со нивното значење и потекло. Имињата можете да ги пребарувате според полот: разделени се на машки и женски имиња, а исто така можете да ги пребарувате и според нивното потекло, како и според првата почетна буква на името.

Во блокот над странава можете да ги пребарувате имињата според полот или да добиете листа на имињата на одредена почетна буква, која ќе ги вклучува имињата од двата пола. Доколку пак сакате да ви бидат излистани само женските или само машките имиња според првите почетни букви, кликнете на следните линкови:

1. Женски имиња

2. Машки имиња