Развој кај бебе

Кога да се воведе прихрана за бебето

Се препорачува во првите 6 месеци од животот бебето да биде исклучиво на мајчино млеко. Доолку пак заради некоја причина не можете да го доите бебето, со воведување на прихрана причекајте барем 17 недели возраст.

Чекањето 4-6 месеци за да воведете дополнителна храна помеѓу другото ќе помогне и за да го намалите ризикот од појава на разни алергии кај бебето.

Кога бебето е спремно за воведување на прихрана

Тоа ќе го познаете по следните знаци:

Pages