имиња

Интерес за значење на имињата

 

Името е нешто што вашето дете ќе го носи целиот живот. Разбирливо е што идните мајки и татковци на изборот на име му посветуваат толку големо внимание. При изборот на име за бебето, секако дека ќе ве интересира и значњето на имињата.

 

Значење и потекло на имињата, листи со машки и женски имиња