Женски имиња

Значење на името: 
Бела или чесна
Потекло на името: 
Името Фиона има Галско потекло
Познати личности: 
Значење на името: 
Леона значи лавица и претставува женска форма на името Леон.
Потекло на името: 
Името Леона има Грчко потекло, од зборот "leon" - лав.
Познати личности: 
Значење на името: 
Земјоделец, работник со земјка. Георгина е женска форма од името Ѓорги.
Потекло на името: 
Името Георгина има Грчко потекло.
Познати личности: 
Значење на името: 
Мирта, радост
Потекло на името: 
Фросина е Македонска форма на името Euphrosyne - дел од Грчката митологија.
Познати личности: 
Значење на името: 
Планина, гора. Името Горица е женска форма на Горан.
Потекло на името: 
Словенско потекло
Познати личности: 
Значење на името: 
Името Барбара значи странкиња, туѓинка.
Потекло на името: 
Грчко потекло
Познати личности: 
Барбра Стрејсенд
Варијации на името: 
Барбра
Значење на името: 
Името Варвара значи странкиња, туѓинка.
Потекло на името: 
Варвара е Словенска форма на името Барбара, кое пак има Грчко потекло.
Познати личности: 
Варијации на името: 
Барбара, Барбора, Бара, Вара, Варина, Варка
Значење на името: 
Чиста, од грчкиот збор katharos
Потекло на името: 
Името има грчко потекло и е форма на името Катерина
Варијации на името: 
Катерина, Јекатерина, Катарина
Значење на името: 
Темна, црна, со темен тен.
Потекло на името: 
Грчко потекло
Познати личности: 
Варијации на името: 
Меланија
Значење на името: 
Смирена, мирна
Потекло на името: 
Галина како име често се користи во Русија и Бугарија, а има грчко потекло од зборот "galene".
Варијации на името: 
Гала, Галја

Pages