музички инструмент

дете свири на виолина

Научниците откриваат дека музучкото обрзование им помага на децата да го фокусираат нивното внимание, да ги контролираат нивните емоции и да ја намалат анксиозноста.