допир

прегратката и допирот клучни за бебињата

Допирот и мајчината прегратка се од критична важност за здрав развој на детето и ова е нешто што е познато многу долго време, а докажано е и уште пред повеќе децении во научни студии. Сега пак, нова научна студија покажа дека допирот остава силни, мерливи ефекти врз гените на бебето, не само врз неговиот раст и развој. Промените се случуваат на молекуларно ниво, на ниво на ДНК. Научниците шпекулираат дека овие промени можат да остават трајни последици врз растот и развојот.