самопочитување

дете со родителите

Самопочитувањето кај децата е поврзано со однесувањето на оној родител кој се смета за помоќен во домот. Ова е заклучок на студија на Универзитетот во Сасекс.

Самопочитувањето е збир од уверувања и чувства што ги имаме за самите себе, односно тоа е начинот на кој се перцепираме и доживуваме самите себе. Понатаму од оваа перцеција произлегува нашето однесување, мотивација и емотивно прилагодување.