Видео: 'Машка реакција' на вест за бременост

дедо

Погледнете како реагира еден иден дедо на радосната вест. Скриената камера ги долови вистинските чувства!

 

Разни: