Пресладок квартет

четворка

Раѓањето на идентична четворка е толку ретко и шансите се толку мали (1 спрема 13-15 милиони), но сепак ги има. Девојчињата се смеат неконтролирано на мрдањето на главата на таткото Steve Mathias. Тие веќе имаат по 13 години, но видеото е убав спомен и е победник на Најсмешни Американски домашни видеа.

 

Разни: