Благородна

Значење на името: 
Со благороден карактер
Потекло на името: 
Македноско име

Статии со слична содржина: