Бонита

Значење на името: 
Бонита значи убава. Можно е да потекнува и од латинскиот збор bonitus - што значи добар.
Потекло на името: 
Името Бонита има шпанско потекло
Варијации на името: 
Бони

Статии со слична содржина: