Дина

Значење на името: 
Оправдана, одмаздена
Потекло на името: 
Библиско име со еврејско потекло
Познати личности: 
Дина - ќерката на Библискиот патријарх Јаков

Статии со слична содржина: