Мели

Значење на името: 
Пчела или мед
Потекло на името: 
Името Мели има грчко потекло.
Варијации на името: 
Мелита

Статии со слична содржина: