Имиња според бараниот критериум

Ј (14) Љ (4) А (40) Б (27) В (26) Г (17) Д (33) Е (21) Ж (4) З (6) И (18) К (21) Л (22) М (43) Н (17) О (8) П (10) Р (4) С (37) Т (25) У (1) Ф (5) Х (4) Ц (2)

Мери

Значење на името: 
Морска ѕвезда - според латинското потекло. Според еврејското потекло можно е да значи: бунтовништво, море од горчиња
Потекло на името: 
Името има латинско и еврејско потекло
Варијации на името: 
Марија, Мара