Варвара

Значење на името: 
Името Варвара значи странкиња, туѓинка.
Потекло на името: 
Варвара е Словенска форма на името Барбара, кое пак има Грчко потекло.
Познати личности: 
Варијации на името: 
Барбара, Барбора, Бара, Вара, Варина, Варка

Статии со слична содржина: