Велика

Значење на името: 
Голема, величествена, почитувана
Потекло на името: 
Името Велика има словенско потекло.

Статии со слична содржина: