Влазним

Значење на името: 
Братство
Потекло на името: 
Албанско потекло

Статии со слична содржина: