Машки имиња и значење на машките имиња

Подолу имате листа на машки имиња. Одберете ја почетната буква на бараното име и ќе видите листа со машки имиња, кои почнуваат на таа буква, заедно за значењето и потеклото.