Првите нешта помеѓу мајката и бебето

мајка и бебе

Емотивен расказ, кој е дневник на првите нешта помеѓу мајката и бебето. Секое заедничко искуство е толку уникатно и скапоцено. Затоа и улогата на МАМА и покрај целата своја тежина, воедно е и најдобро наградената.