Благица

Значење на името: 
Слатка, угодна, блажена
Потекло на името: 
Македонско име
Варијации на името: 
Блага, Благојка, Бажа

Статии со слична содржина: