Естира

Значење на името: 
Листови од мирта, а според некои извори ѕвезда
Потекло на името: 
Името има персиско потекло
Познати личности: 
Библискиот лик Царицата Естира, која го спасила својот (еврејскиот) народ од истребување, пливачката и глумица Естер Вилијамс

Статии со слична содржина: