Бранимир

Значење на името: 
Бранител на мирот, голем - славен бранител
Потекло на името: 
Името има словенско потекло од зборовите "брон" - брани и "мер" - голем, славен. Некои сметаат дека вториот дел од името доаѓа до зборот "мир".

Статии со слична содржина: