Бранка

Значење на името: 
Бранителка, славна бранителка
Потекло на името: 
Името Бранка има словенско потекло
Варијации на името: 
Бранкица

Статии со слична содржина: