Јосиф

Значење на името: 
Тој ќе придодаде, Бог ќе придодаде
Потекло на името: 
Библиско име со Еврејско потекло
Познати личности: 
Старозаветниот патријарх Јосиф

Статии со слична содржина: