Василиј

Значење на името: 
Крал, кралски
Потекло на името: 
Грчко потекло, од зборот "basileus" - крал

Статии со слична содржина: