Породување

Активното породување е одличен начин за да се скрати породувањето и да се избегнат непотребни интервенции. Танцувањето е одлично за активно породување, музиката ја опушта мајката, а кружните движења со колковите помагаат во отворање на пелвисот и му помагаат на бебето во спуштањето.

хормони во бременоста

Бременоста, породувањето и периодот после нив зависат од хормоните. Хормоните се заслужни за промените на вашето тело од почетокот на бременоста, па се до моментот кога ќе го држите вашето најмило во прегратка.

новороденче и родители

Ризиците кои се поврзани со царскиот рез вклучуваат: побавно зарепнување на мајката, пропуштени добродетелни бактерии за бебето (важноста на микробиомот е огромна и има долгорочно влијание врз здравјето), зголемен ризик за инефкции итн.

лузна по царски рез

Лузната од царскиот рез не може целосно да се отстрани, меѓутоа со текот на времето бледее, а во некои случаи и станува едвам видлива. Многу важно е после царскиот рез лузната да ја негувате правилно, според препораките на вашиот лекар.

бебе сврено во оптимална позиција

Точната позиција на бебето може да ви ја каже вашиот лекар, но исто така според некои знаци и вие самите можете со голема веројатност да претпоставите во каква позиција се наоѓа вашето бебе.

трудница

Студија на Колумбија Универзитетот покажа дека децата, кои биле изложени на антибиотици во второто или третото тромесечие на бременоста имаат повисок ризик за детска дебелина на возраст од 7 години. Исто така поголем ризик за дебелина имале и децата кои биле родени со царски рез.

Секое новороденче кога ќе се стави на стомакот на мајката веднаш по раѓањето, има способност само од себе да ја најде градата и да одлучи кога ќе се случи првото доење. За најголемиот број на бебиња тоа се случува помеѓу 30 и 60 минути.

Pages