СЗО со изјава за Спречување и елиминирање на непочитувањето и злоупотребата за време на породувањето

мајка и новороденче

Секоја жена има право на највисок можен стандард на здравје, вклучувајки го и правото на достоинствена, грижа со почит за време на бременоста и породувањето. Сепак, во светот многу жени доживуваат непочитувачки, навредлив или несовесен третман во установите, за време на породувањето. Овие практики можат да ги кршат правата на жените, да ги одвратат жените од барање и користење на услугите на мајчините здравствени служби и можат да имаат последици врз нивното здравје и благосостојба.

СЗО Изјава

Новата изјава на СЗО ја илустрира посветеноста за унапредување на правата на жените и за промовирање на пристапот до безбедна, навремена, грижа и однесување со почит за време на породувањето. Повикува на поголема соработка меѓу владите, давателите на здравствени услуги, менаџерите, професионалните здруженија, истражувачите, адвокатите за женски права, меѓународните организации и самите жени, за да се стави крај на непочитувањето и злоупотребата во установите за време на бременоста и породувањето.

Во соопштението, СЗО повикува на:

  • Поголема поддршка од владите и развојните партнери за истражување и акција
  • Програми за подобрување на квалитетот на здравствена заштита на мајките, со силен фокус на нега со почит
  • Поголем акцент на правата на жените на достоинствена, полна со почитување здравствена заштита во текот на бременоста и породувањето
  • Прибирање на податоци, кои се однесуваат на почитувачки и непочитувачки практики на нега, системи за одговорност и значителна професионална поддршка
  • Вклучување на сите заинтересирани страни, вклучувајќи ги и жените, во напорите за подобрување на квалитетот на грижата и елиминирање на срамните и навредливи практики
     

Изјавата е подржана од:

American Refugee Committee; Averting Maternal Death and Disability, Mailman School of Public Health Columbia; Center for Health and Gender Equity (CHANGE); Center for Reproductive Rights; Center for the Right to Health (CRH); Commonwealth Medical Trust (Commat); Family Care International; Human Rights in Childbirth; Human Rights Watch; International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO); International Islamic Center for Population Studies and Research, Al Azhar University; International Motherbaby Childbirth Organization; IntraHealth International; Jhpiego-an affiliate of Johns Hopkins University; Makererere University College of Health Sciences School; of Medicine Department of Obstetrics and Gynaecology; Maternal Adolescent Reproductive & Child Health (MARCH), London School of Hygiene & Tropical Medicine; Maternal and Child Survival Program; Maternal Health Task Force; Population Council; Reproductive Health Matters; Safe Motherhood Program, Bixby Center for Global Reproductive Health and Policy, Dept. of Obstetrics, Gynecology & Reproductive Sciences at UCSF; Swedish International Development Cooperation Agency; Swiss Tropical and Public Health Institute; University Research Co., LLC (URC); United States Agency for International Development (USAID); The White Ribbon Alliance;

Извор:

WHO

WHO Statement