Графикони за раст кај деца

Следните графикони за раст на деца се дадени од Светска Здравствена Организација.

 

Тежина спрема возраста

 

За девојчиња

 

Од 0 до 6 месеци

Од раѓање до 2 години

Од 6 месеци до 2 години

Од 2 до 5 години

Од раѓање до 5 години

 

За момчиња

 

Од 0 до 6 месеци

Од раѓање до 2 години

Од 6 месеци до 2 години

Од 2 до 5 години

Од раѓање до 5 години

 

Тежина спрема должина

 

За девојчиња

 

Од раѓање до 2 години

 

За момчиња

 

Од раѓање до 2 години

 

Тежина спрема висина

 

За девојчиња

 

Од 2 до 5 години

 

За момчиња

 

Од 2 до 5 години