Индекс на телесна маса кај децата

Со помош на калкулаторот за пресметка на "Индекс на телесна маса за деца" можете да дознаете дали тежината на вашето дете споредена со висината спаѓа во границите на нормалата или пак кај детето постои дебелина или неухранетост.

Калкулаторот го пресметува не само Индекот на телесна маса (BMI - body mass index), туку и перцентилите, кои пак се посебно важни затоа што го покажуваат ризикот на детето за дебелина, а со тоа и за некои болести. Статистички гледано околу 60% од децата со BMI поголем од 94 перцентили имаат барем еден ризичен фактор за кардиовасклуарни заболувања, а 20% имаат барем 2 или повеќе фактори на ризик.

Децата со BMI од 85-94 имаат сличен иако нешто помал ризик за развој на кардиоваскулатни заболувања.

 

Детски калкулатор за пресметка на Индекс на телесна маса
Внесете ги следните податоци:
Пол на детето
Возраст на детето години
Висина
Тежина
Резултати
BMI (индекс на телесна маса)
BMI перцентили
BMI as a multiple of the mean BMI
Автоматски пресметај 
AllNutritionals.com

Толкување на резултатите
BMI индекс
BMI перцентили
Толкување
помалку од 18.5
< 5
Подхранетост
18.5 до 24.9
5 до 85
Нормално
25 до 29.9
85 до 95
Зголемена тежина
30 или повеќе
> 95
Дебелина

 

Забелешка: Важно е редовно да го мерите индексот на телесна маса кај детето (на пример еднаш месечно), затоа што ако помеѓу 2 мерења во рок од еден месец има многу голема разлика (на пример 40 или 50 перцентили), иако вредностите се во граница на нормала, сепак можеби детето има проблем со тежината.

Овој калкулатор служи за пресметка на Индекс на телесна маса кај деца. Ако сакате да го прверите индексот на телесна маса кај возрасен човек, одете на следниот линк: КАЛКУЛАТОР ЗА ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНА МАСА КАЈ ВОЗРАСНИ.