Месец 9

До крајот на деветтиот месец повеќето бебиња можат:

 

  • Да испуштат предмет и да го бараат со поглед.
  • Сакаат да ја грабнат лажицата додека ги хранат.
  • Земаат и мали предмети.
  • Се препознаваат во огледало.
  • Можат да стојат додека се држат за нешто.
  • Покажуваат загриженост кога ќе се одвојат од мајката.
  • Самите можат да седнат.

Некои бебиња можеби ќе можат:

 

  • Да кажат мама или тата на соодветниот родител.
  • Да играат со топка.
  • Сами да пијат од чаша.

 

Претходен месец

Нареден месец