Колкава е просечната должина и тежина на плодот по недели

Бебињата во стомакот на мајката растат со различно темпо и секое си е посебно. Ова се само просечни вредности на големината на плодот во секоја недела од бременоста.

Немојте да се загрижувате ако ултразвукот покаже дека мерките на вашето бебе не се исти со овие во табелата, ако има причина за грижа вашиот лекар ќе ве извести.

 

Гестациска возраст  на бебето во недели

Должина во сантиметри Тежина во грамови
8 1,6 1
9 2,3 2
10 3,1 4
11 4,1 7
12 5,4 14
13 7,4 23
14 8,7 43
15 10,1 70
16 11,6 100
17 13 140
18 14,2 190
19 15,3 240
20 25,6 300
21 26,7 360
22 27,8 430
23 28,9 501
24 30 600
25 34,6 660
26 35,6 760
27 36,6 875
28 37,6 1005
29 38,6 1153
30 39,9 1319
31 41,1 1502
32 42,4 1702
33 43,7 1918
34 45 2146
35 46,2 2383
36 47,4 2622
37 48,6 2859
38 49,8 3083
39 50,7 3288
40 51,2 3462
41 51,7 3597
42 51,5 3685

 

 

Напомена: Мерките за должината на бебето до 20-та недела се мерени од темето до крајот на рбетот, а од 21-та недела од темето до петиците. Во првата половина од бременоста нозете на бебето се склoпчени и тешко е да се измери до петиците.